Det Danske Saunaselskab

Det Danske Saunaselskab har som formål at udbrede kendskabet til den oprindelige finske sauna og værne om de traditionelle saunaskikke. Desuden er det selskabets opgave at fremhæve saunas generelle betydning for et sundt liv og livsstil.

Det Danske Saunaselskab arbejder aktivt med at udvikle saunakulturen i Danmark. Selskabet samler og videregiver information om sauna og saunaer i Danmark, deltager i nationalt og internationalt samarbejde inden for saunakultur og rådgiver i spørgsmål vedrørende sauna.2015-logo-DDS

www.saunaselskab.dk